Az elmúlt napok eseményei igen sok furcsa mondatot szültek mind tüntető, mind ellenvéleményezői oldalról.  Szeretnék nektek kicsit írni arról, miért is érzékeny téma nekünk az első, és második világháború, és hogy miért kell érzékenyen kezelni.

Valóban nem csak a mi érdemünk az, hogy visszaszereztük azt amit a szabadkőművesek elraboltattak. És?

Írja az egyik ellenvéleményező Facebook-hozzászólásában. Mit is mondjak? Több sebből vérzik a megítélése. Először is: ki a fenék a szabadkőművesek? Nem nem egy gazdag ember pénzén fizetett szervezet, se határvadász, de még csak nem is a first-one közellenség. Ez a szabadkőműves-bűnösség az első világháború után alakult ki a közgondolkozásban, érdekesebb azonban talán az, hogy a törvények, amik ezt a zűrzavaros 1920-as évet követték pl. numerus Clausus, NEM a szabadkőműveseket állította a fő bűnösök köreibe (megítélés, mentalitás, gondolkodás, stb).

Miért is hülyeség tehát a szabadkőműveseket bármivel is okolni? Először is, egy titkos, feltehetőleg okkultista tanokat valló szervezet ez (de igaziból semmit nem tudunk róluk azon kívül, hogy építettek épületeket). Tagjai között több tudós, politikus volt, ami indok volt arra, hogy a világméretű összeesküvésben (amivel épp az illuminátusokat gyanúsítják) besározzák nevüket. Valóban voltak érdekes tagjaik. Többek között George Washington. De nem hiszem, hogy ők vádolhatóak lettek volna Trianonért, vagy a Párizsi békéért (amit szerintem a hozzászóló összekevert).

Nézzük az első opciót. Trianonért egyedül a magyar politikai elit volt felelős, aki nem vett tudomást a kisebbségi törekvésekről, és az egy magyar politikai nemzetet vallotta, habár voltak szép próbálkozásai egyes politikusainknak, de egységes megoldás nem született. Ennek indoka az volt, hogy a politikai nemzet igen megosztott volt. (Nem hiába hívták így az országot az Osztrák-Magyar Monarchián kívül, hogy a “monarchia népeinek országa”.) Ez egy vegyes etnikumú közeg volt, nem volt egységes politikai nemzet, sőt egyesek azt is tagadják, hogy nem volt erőszakos magyarosítás, őket sajnos ki kell ábrándítsam: volt.

A magyar azért volt sajátos még is a többi nemzetiséggel szemben, hogy valóban korán megvolt a saját államapparátusuk, létező nemzet volt, nem úgy, mint pl. a románok, akik a dákó-román kontinuitás elvéből indultak ki. Ezért is tudtunk kiegyezni a horvátokkal, hiszen ők is független, politikai nemzet voltak a középkorban. Mi a helyzet tehát a békeszerződésekkel.

Nem a wilsoni elvek szerint tettük le a fegyvert. Miközben a katonáinkat hívták haza, azok a fegyvereiket az Antant-katonáknak átnyújtották, ezért megérthető, hogy miért tudtak olyan gyorsan ezen seregek vonulni (akik nem, nem voltak szabadkőművesek!). Ezzel egyetemben természetesen egy másik sereget is fel kellett szerelni, de ebben maradandót Kun Béla tudott alkotni, aki a Felvidéken tudott győzelmeket kieszközölni – habár sikertelenül.

A zűrzavaros időket Horthy Miklós tudta tehát lezárni. Felismerte azt, hogy az egy politikai nemzetnek azon tragédia után, amit Trianon okozott egységet kell alkotnia. Természetesen nem lehet minden politikai lépésével egyetérteni, de azzal főleg nem lehet, hogy “szabadkőműveseknek játszotta volna át a hatalmat” a II. Vh után. Ez úgy nem igaz, ahogy van. Először is: Horthy fiát elrabolták. Sikertelen volt a kiugrási kísérlet, a magyarok pedig szabad utat adtak Jugoszlávia felé a náciknak. Nem is értem, miért gondolják egyesek, hogy ezután  a békefeltételeknél megtarthatjuk a területeket – vesztettünk a háborúban, és nem, nem a szabadkőműveseknek köszönhetően, hanem a saját politikai elköteleződésünknek hála.

Szerintem fél, de legalábbis nem érti
Úgy néz ki, az előző nemzeti konzultáció oldalán még nem volt orosz kód
Ha kíváncsi hasonló cikkekre, csatlakozzon Facebook-oldalunkhoz!